X

Sinterklaasgedichten maak je simpel, snel en origineel!

  • Ontvang 5 originele gedichten
  • Volledig gepersonaliseerd
  • In 2 minuten klaar!
Ga naar sinterklaasgedichten.net
Infoyo
Vragen en antwoorden
Zoek artikelen:

Enquete iPhone 4

Ontvang het laatste nieuws over "Mijn mening over..." en maak kans op 1000 euro cash.
Laat nu je e-mailadres achter. Speel gratis mee.


De multiculturele samenleving

Venster sluiten

Maak een melding van dit artikel
Selecteer de motivatie van je melding:
Spam / reclame Misleidende of onduidelijke inhoud
Lage inhoudelijke kwaliteit Niet Nederlands
Erotische inhoud Artikel bestaat reeds op internet
Gokken / Illegale promotie Andere reden...

Omschrijf de motivatie van je melding:
Venster sluiten

Stuur dit artikel door
Je naam:
Je e-mailadres:
E-mailadres ontvanger:
Artikelscore
+1
  Goed artikel ( +7 )
  Slecht artikel ( -6 )
RSS van Josie Josie Auteur op infoyo sinds
14 Oktober 2008


Bekijk het profiel van Josie
Datum: 15-10-2008
Auteur: Josie
Zijn we er niet allemaal zelf mee begonnen? We hebben arbeidsmigranten uit het mediterrane gebied naar Nederland gehaald. We hebben gekolonialiseerd. En nu? Nu zitten we met de handen in het haar. Een “multicultureel drama” noemen we het.

Nooit is er nagedacht over de immigratie van buitenlanders, omdat wij onszelf niet wilden erkennen als immigratieland. Nee, maar ondertussen wel nog meer gastarbeiders binnenhalen om er zelf beter van te worden. Tegenwoordig hebben we deze mensen niet zozeer meer nodig en zouden we het wel fijn vinden als ze weer zouden vertrekken.
“Bedankt voor je hulp en tot ziens.” Wat een teleurstelling zal dat zijn geweest toen het grootste deel van deze gastarbeiders gezinshereniging aanvroegen. Wij Nederlanders verwachten natuurlijk dat mensen die hier jaren gewerkt hebben en een bestaan hebben opgebouwd dit zo maar achterlaten.
Wat is er voor voormalig gastarbeiders nou mooier dan dit bestaan te delen met hun gezin?
Maar daar wordt niet bij stil gestaan.

Egoïsme staat hier hoog in het vaandel, ook al wordt dit vaak aangeduid met de term “individualisme”; dat klinkt wat positiever.
Alles wat we doen, is om er uiteindelijk zelf beter van te worden. De derde wereld landen worden door ons Nederland uitgezogen.
We profiteren van de lage productiekosten terwijl we ondertussen de mond vol hebben van ontwikkelingshulp.

Houdingen

Wat ook jammer is, is dat veel Nederlanders nauwelijks moeite doen om zich te mengen met, of zich te verdiepen in, andere culturen.
Hierdoor vormen zij geen eigen mening en krijgen zij alleen met allochtonen te maken via de media.
Vaak wordt hen via de media angst in geboezemd, waardoor zij nog scherpere voelsprieten ontwikkelen voor negatieve berichten over allochtonen.
Dit resulteert in een zeer selectieve waarneming en negatieve beeldvorming, waardoor de drempel om te mengen met andere culturen nóg hoger wordt. Dit geeft een effect van circulaire causaliteit. Onbekende cultuur – negatieve berichten in de media – angst – niet mengen – cultuur blijft onbekend en zo is het cirkeltje weer rond.

De multiculturele samenleving wordt gekenmerkt door angst.
Angst voor het onbekende. Maar zich hierin verdiepen? Nee, daar is de gemiddelde Nederlander te laf voor. Het is makkelijker om je ogen er voor te sluiten, je er niet mee te bemoeien en het te beschouwen als een probleem van de rest van Nederland, maar in de laatste plaats van jou.

Ook is het makkelijker om een agressieve houding aan te nemen en je actief te gaan afzetten tegen het multiculturalisme.
Waar de gemiddelde Nederlander ook goed in is, is het multiculturele drama te bespreken onder het genot van een hapje en een drankje, om vervolgens zich maar weer terug te trekken in zijn eigen veilige stekje en alles maar weer op zijn beloop te laten. Wanneer wordt duidelijk dat dit zo niet gaat werken?

Cultuurverschillen

Een niet te vergeten bijkomstigheid van de multiculturele samenleving zijn natuurlijk de cultuurverschillen.
In Nederland overheerst de zogenaamde G-cultuur. Binnen deze cultuur is er sprake van veel persoonlijke vrijheid.
Individuen kunnen in grote mate hun eigen gedragscodes bepalen.
Kinderen worden groot gebracht met een intern referentiekader. Hun geweten is gebaseerd op gevoelens van schuld. In F-culturen, die overheerst in het grootste deel van de landen van herkomst van immigranten en vluchtelingen, werkt dit heel anders. Zij hebben sterke gedragsregels, gedetailleerd beschreven voor verschillende situaties. Binnen deze culturen is er dan ook sprake van sterk situationeel gedrag.
Mensen van een G-cultuur kunnen dit gedrag interpreteren als wispelturig en schijnheilig, terwijl de persoon van de F-cultuur in de veronderstelling is dat hij zich zeer beleefd en gepast gedraagt.
Wanneer je in een F-cultuur een boodschap hebt, leidt je eerst het gesprek in, om vervolgens met de kern te komen. G-culturen vallen vaak direct met de deur in huis. Voor mensen uit een F-cultuur is het soms moeilijk om met deze directheid om te gaan, terwijl mensen uit de G-culturen vaak het gevoel hebben dat de andere persoon om de brei heen draait.

F-culturen hebben een zeer sterk groepsbesef. De groep staat voorop.
Individuen zien zichzelf als deel van een groep. Het belang van de groep is de hoogste prioriteit. Je eigen groep is je in-group.
Hierin is vertrouwen erg belangrijk. De out-group hoor je te wantrouwen, omdat deze ook handelt in het belang van zijn eigen in-group. Omdat mannen hun vrouwen moeten beschermen, omdat zij zwakker zijn, doen zij het woord buitenshuis. De vrouw maakt hierbij vaak geen oogcontact.
Door Nederlanders wordt dit vaak opgevat als iemand die iets te verbergen heeft of iemand die oneerlijk is, terwijl het in F-culturen een teken van beleefdheid is.
Daarentegen wordt ons oogcontact bij hen opgevat alsof je ze wilt betrappen op een leugen.
Wat ik hiermee duidelijk wil maken, is dat door je te verdiepen in de onderliggende structuur van een cultuur, je het hieruit voortkomende gedrag beter kunt begrijpen, en het zo heel interessant kan zijn om je te bewegen tussen verschillende culturen.
Nu heb je vaak situaties van agressie en onbegrip, als resultaat van onwetendheid. Dit is onnodig; wanneer je open staat voor verdieping in de andere cultuur. Overigens is het niet mijn bedoeling om hiermee te suggereren dat alleen de Nederlandse bevolking zich moet inleven en aanpassen.
Wanneer we met zijn allen de ander willen begrijpen, kan de multiculturele samenleving verbeteren. De sleutel hiervan ligt naar mijn mening dan ook in interesse voor de ander en vriendschap.

Politiek

Waar er na het passeren van dat punt over nagedacht moet worden is de politiek. Naar verwachting is straks zo’n miljoen inwoners moslim.
Deze religie is traditioneler dan de meeste geloven in Nederland.
Heroverwegingen van leerstukken van de Islam, de islamitische wetgeving en de scheiding van geloof en staat, zijn niet aan de orde.
In hoeverre moeten wij hierin meegaan? Wat als er een grote islamitische partij van de grond komt? Valt dit te combineren met de vertrouwde partijen van Nederlandse bodem? En in hoeverre tolereren wij dan de islamitische regels? Wij kunnen op dit punt toch moeilijk onze oude houding van alles op zijn beloop laten in stand houden. Gaan wij mee in dingen als eerwraak? Hoe ver gaat onze tolerantie dan? Eer is toch het hoogste goed onder moslims. Gezichtsverlies is één van de ergste dingen die je kunnen overkomen.
Velen hoor je zeggen dat moslims de gelegenheid moeten hebben om hun geloof goed te belijden, maar dat zij willen verhinderen dat moslims deel uit gaan maken van de regering. Oftewel: het geloof wordt getolereerd, zolang het maar een ver-van-mijn-bed-show blijft. Dit is natuurlijk een beetje je kop in het zand steken; en volgens mij is daar nog nooit iemand ver mee gekomen. Bovendien kun je andere culturen ook niet weren uit de regering.
Iedereen heeft recht op geloofsovertuiging, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging. Iedereen mag een politieke partij oprichten.
Wel zal er wanneer er een islamitische partij wordt opgericht, die groots uitgroeit, rekening gehouden moeten worden met de Nederlandse wet en grondwet. In hoeverre kun je compromissen sluiten en elkaar tegemoet komen? Je kunt een eind meegaan, maar feit blijft dat we in Nederland leven en de Nederlandse wetten ook gehandhaafd moeten worden.
Helaas liggen deze meestal ver uiteen met islamitische wetten. Hier ontstaat een spanningsveld.

Geloof vs. Cultuur?

Zoals ik eerder aangaf dient er duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen cultuur en religie. Hier zit een fundamenteel verschil in.
Bij veel onwetende Nederlanders heerst de angst voor het moslimgeloof, terwijl de meeste van de extreme dingen die onder onze neus gedrukt worden, voortkomen uit de cultuur en het geloof hier verder los van moet worden gezien.


In een gesprek met een Irakese man die hier inmiddels al weer 9 jaar woonachtig is, kwam naar voren dat hij het zelfs makkelijker vind om zijn geloof binnen de Nederlandse cultuur te belijden en hier ook meer plezier in heeft. De cultuur in Irak maakte het hem juist moeilijk om zijn geloof te belijden, omdat hij daar vaak tussen geloof en cultuur in kwam te staan. De cultuur is daar vele malen harder en moeilijker dan het geloof. Voorbeeld: de Irakese cultuur zegt dat de man boven de vrouw staat en de vrouw dus een minderwaardigheidspositie heeft. De islam zegt echter dat voor Allah alle mensen gelijk zijn, ongeacht het geslacht. Hoe vind je hier je weg in?


Cultuur berust op alledaagse gewoonten en verwachtingen. Het bestaat ook uit normen in de zin van praktische gedragsregels. Dit wordt je met de paplepel in gegoten; je weet niet beter.
Logisch dat zo’n vastgeroest patroon niet in een paar maanden veranderd kan worden. Voor dergelijke problemen sluit Nederland helaas de ogen zodat de agressie en het onbegrip zich alleen maar verder ontwikkeld.


Dit wordt nog eens extra aangewakkerd door figuren als Wilders, die tenslotte ook nog eens een voorbeeldfunctie dient te hebben.
Zijn uitspraken zijn haatzaaiend en boezemen de bevolking nog meer angst in, met name voor het moslimgeloof.
De nadruk wordt gelegd op de extremen en de religie, zodat er een compleet irreëel beeld geschetst wordt. Bovendien roept het niet alleen onder autochtonen maar ook onder allochtonen woede op. Zo komen we tegenover elkaar te staan en worden positieve kanten van de andere groepen niet meer gezien. Jammer, we hadden het zo leuk kunnen hebben samen.
Dus Nederland: wat gaan we hier aan doen?!

Reacties op dit artikel
Jaap van dams, 2010-11-01
( +2 )

Interressand onderwerp , heb nu veel geleerd
Cat, 2011-02-02
( -2 )

Uhm die buitenlanders kiezen er ZELF voor om hier te gaan wonen of te werken en ze mogen zich dan ook verdiepen in ONZE CULTUUR in plaats van tegen ons te zeiken en hun EIGEN CULTUUR hier door te duwen (zie de vele moskees die ons land inmiddels rijk is). Die klereleiers betalen zelfs minder belasting dan wij! Hallo!?!? Als ik in een ander land ga wonen of werken dien IK mij aan te passen en te verdiepen in HUN CULTUUR en niet andersom. Gaan we nog wakker worden hier in Nederland?
Peter van nispen, 2011-02-10
( +4 )

Haha Cat, ik lach me rot om die opmerking van jou. Hoezo bekrompen? Ik hoop dat je nog een kind bent en dus nog kennis zult vergaren, want indien je een volwassene bent, is het een verloren zaak.
Misschien moet je jezelf lekker afsluiten van de wereld zodat je niet in aanraking komt met andere culturen die jou hun cultuur opdringen zoals jij dat zegt. We leven in 2011 de wereld van globalisering! je hangt met mensen uit brazilie rond op facebook, je gaat een weekend stappen in barcelona, je haalt een lekker boordje Döner bij de turk met marokkaanse sinasappels, etc. Je ontkomt er niet aan. je doet jezelf tekort als je niet open staat voor die andere culturen. Of je nu wilt of niet, het gebeurt toch. Doe jezelf niet zoveel geweld aan knul en accepteer het dit is de 21ste eeuw waar meer en meer gemixte kinderen worden geboren. kinderen die zowel marokkaanse opa's en oma's hebben als nederlandse.
Joris, 2011-12-20
( 0 )

Peter van nispen , jij begrijpt het helemaal en Cat als ik jou was zou ik maar binnen blijven en wat eieren bakken in plaats van stiekem een turkse pizza eten .
Ingrid, 2012-01-26
( 0 )

Complimenten voor dit artikel! Voor mijn thuisstudie heb ik info nodig over de cultuurverschillen in ons land.Heb inmiddels veel gelezen maar nergens zo duidelijk en ook in leesbare taal als nu.
Iemand, 2013-03-29
( 0 )

Ik ben echt blij dat er nog mensen zijn die niet negatief denken over allochtonen. ik ben zelf ook een allochtoon. Als ik al die negatieve filmpjes zie over allochtonen en moslims denk ik echt bij mezelf wat er is gebeurd met de mensheid. ik weet zelf ook wel dat er veel allochtoonse criminelen zijn. zij verpesten het dan weer. je moet juist zorgen dat mensen positief over je denken. je mag ook niet snel over andere oordelen, beoordeel een boek niet om z''n kaft zeggen ze ook wel. en toen ik de reactie las van Cat dacht ik van ja als Nederlanders naar een andere land gaan om daar te wonen passen ze zich ook niet 100% aan de cultuur van het land waar ze gaan wonen. ik geef een tip aan allochtonen als je negatieve dingen ziet over je cultuur niet schelden blijf kalm en vertel netjes wat je ervan vindt. en voor de Nederlanders niet de andere goede appels negatief beoordelen door één rotte appel.
Met vriendelijk groeten,
iemand
Tering jood, 2013-11-10
( -1 )

KANKER
Plaats een reactie
Naam:
E-mailadres:

Reactie:

Auto en vervoer Computers en internet Dier en natuur Electronica Eten en drinken Financieel Hobby en vrije tijd Huis, tuin en wonen Kunst en cultuur Mens en gezondheid Mijn mening over... Muziek, Tv en films Samenleving en ontwikkeling School en studie Sport Vakantie en vermaak Wetenschap Zakelijk
      Home   -   Aanmelden   -   Top artikelen   -   Nieuwe artikelen   -   Sitemap   -   Help   -   Links   -   Privacy policy   -   Contact
Copyright © 2018 - Infoyo.nl